Enquisa HostaleríaDigna

Médicos Sin Fronteras

Seccion sindical da C.N.T. Médicos Sin Fronteras. (msfcompostela.cnt@gmail.com)

A CNT interpón conflito colectivo contra Médicos Sin Fronteras

A sección sindical da CNT en Médicos Sin Fronteras ven de interpoñer conflito colectivo contra a empresa solicitando a nulidade da cláusula  sétima unida a todos os contratos de  traballo referidos á categoría de capatadores/as no centro  de traballo da ONG Médicos Sin Fronteras de Santiago de Compostela.

A ONG Médicos Sin Fronteras ven incluíndo de xeito unilateral e xeneralizado en cada contrato de traballo suscrito polo personal con categoría de capatador , unha cláusula de obxectivos mínimos, en virtude da cal o/a traballador/a firmante queda obrigado ao cumprimento duns obxectivos mínimos, que, no caso de non ser acadados en tres meses consecutivos, poden supor o despedimento do/a traballador/a.

A CNT constitúe sección sindical en Médicos Sin Fronteras

A CNT ven de constituír a súa sección sindical no centro de traballo de Médicos Sin Fronteras en Compostela. Esta sección nace para ser unha ferramenta de loita das traballadoras e traballadores do centroo, a través da que canalizar as demandas e reivindicacións. Estamos convencidos de que a estructura de sección sindical é moito mais forte e eficaz que o modelo representativo, ademais de ser verdadeiramente horizontal. Todas e todos os afiliados teñen o mesmo poder na sección, sen distincións nin xerarquías. Animamos dende xa ao resto de traballadoras e traballadores de Médicos Sin Fronteras a achegarse á sección, participar dela e avanzar connosco cara unhas mellores condicións laborais.