Enquisa HostaleríaDigna

Nova reclamación exitosa de teletraballo na Xunta

  • Informático da Xunta de Galicia consegue as 3 xornadas semanais de teletraballo
  • CNT afianzase como referente na defensa dos dereitos de conciliación na Xunta

Unha nova reclamación da CNT respecto do teletraballo na Xunta remata de maneira exitosa. Desta volta, un compañeiro informático a quen se lle denegaron as 3 xornadas semanais solicitadas viuse na obriga de presentar demanda en materia de dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral contra a súa resolución de teletraballo.

Finalmente a poucos días do xuízo, a administración rectifica e emite ao traballador unha nova resolución na que se conceden as 3 xornadas semanais de teletraballo solicitadas, o máximo establecido na lexislación.

CNT valóra “a positiva resolución do conflito” polos beneficios na conciliación familiar para o traballador e aníma "de novo" ao persoal da Xunta a "exercer con liberdade e de maneira plena os dereitos dispoñibles".

 

Afíliate! http://www.cntgaliza.org/?q=afiliate

 

Sección Sindical de CNT na Xunta de Galicia

sindicato-cnt@xunta.es // galiza@cntgaliza.org

www.cntgaliza.org/?q=xunta


 

 

 

Nova reclamación exitosa de teletraballo na Xunta

Informático do Consorcio Galego de Benestar consegue as 3 xornadas semanais de teletraballo

CNT afianzase como referente na defensa dos dereitos de conciliación na Xunta

Unha nova reclamación da CNT respecto do teletraballo na Xunta remata de maneira exitosa. Desta volta, un compañeiro informático do Consorcio Galego de Benestar a quen se lle denegou as 3 xornadas semanais solicitadas viuse na obriga de presentar demanda en materia de dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral contra a súa resolución de teletraballo.

Finalmente a poucos días do xuízo, o Consorcio Galego de Benestar rectifica e emite ao traballador unha nova resolución na que se conceden as 3 xornadas semanais de teletraballo solicitadas, o máximo establecido na lexislación.

CNT valóra “a positiva resolución do conflito” polos beneficios na conciliación familiar para o traballador e aníma "de novo" ao persoal da Xunta a "exercer con liberdade e de maneira plena os dereitos dispoñibles".

 

Sección Sindical de CNT na Xunta de Galicia

sindicato-cnt@xunta.es // galiza@cntgaliza.org

www.cntgaliza.org/?q=xunta