Enquisa HostaleríaDigna

Supermercados DIA%. Non sigas os pasos de Mercadona.

Traballadoras dos Supermercados DIA% denuncian neste sindicato a practica de rexistros nas taquillas persoais. Estas practicas fanse normalmente para acusalas de roubos e presionalas para asinar baixas voluntarias coa amenaza da denuncia. É unha forma de abaratar os despidos. Engadimos un pequeno texto do Estatuto dos Traballadores que recomenda a presencia dun delegado sindical ou testemuña de confianza para evitar abusos de parte da empresa.

Artículo 18.

Inviolabilidad de la persona del trabajador.Sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible.

Compañeiras: Se precisades de maior información poñedevos en contacto co sindicato da CNT máis proximo