Enquisa HostaleríaDigna

Xunta de Galicia

Seccion sindical da C.N.T. na Xunta de Galicia

Crónica da Asemblea de traballadores/as da Xunta en San Lázaro (Compostela) 9/3/12

Iniciase a asemblea de traballadores ás 10:10 no salón de actos de San Lázaro. A orde do día proposta polos sindicatos consta de dous puntos, o primeiro sobre a situación actual das medidas no emprego público e vindeiras actuacións a adoptar e o segundo sobre a retirada da axuda ao transporte por parte da Xunta. 
Respecto ao primeiro punto unha representante de persoal agradece a resposta por parte dos traballadores ás mobilizacións convocadas e que a recollida de firmas solicitando a retirada do proxecto de lei foi un éxito ao alcanzar a cantidade de 4.000 signaturas. Comenta que ese é o camiño a seguir e que se seguirán convocando mobilizacións. Ademais di que hoxe mesmo hai unha mesa sectorial de sanidade en en San Lázaro e que hai preparada unha mobilización. Tamén di que para o 22 de marzo hai previstas concentracións en toda Galicia e nos anima a asistir. Tamén menciona que se vai dar de alta unha conta de correo electrónico para que todo aquel que queira facer suxestións poida mandalas a esta. 
Ábrese unha quenda de preguntas e un compañeiro comenta que na última asemblea celebrada se aprobou unha proposta de iniciar un proceso de iniciativa lexislativa popular para presentar unha alternativa aos recortes propostos pola Xunta na mesa do parlamento e se interesa polo estado de tramitación desta. Un dos representantes comenta que se ben non se empezou a mover a cousa aínda  hai intención de iniciala. Non habendo mais comentarios pásase ao seguinte apartado.
Respecto ao segundo punto que atinxa ao tema do transporte infórmannos que a partir do un de abril desaparece a subvención da Xunta ao transporte tanto urbano coma interurbano, ao desaparecer o fondo de acción social, en concreto o programa 123A. Comentan que hai un borrador de convenio que sería interesante asinar antes desa data para que manteñamos o desconto que fan as compañías de transporte interurbano (Monbus e autos Freire) que alcanza o 62% do prezo do billete. 
Ábrese unha quenda de preguntas, e unha compañeira intervén comentando as malas condicións nas que se viaxa nos autobuses e que nos tratan como a gando (calificativo que corroboran outros compañeiros). Ademas di que podemos contratar o transporte con outra compañía que non sexa Monbus e que é cuestión de pedir ofertas. Ademais ofrécese ela para contactar con estas. Outro compañeiro menciona que en Vigo as compañías pequenas de transporte se agruparon en Travibus e que conseguiron arrebatar a Monbus o transporte de pasaxeiros dos cruceiros. Intervén a compañeira anterior e di que é cuestón de facer unha asociación de usuarios e que esta fose a que contratara o transporte. Xorde entre os asistentes a dúbida de se unha compañía pode facer o mesmo traxecto que Monbus sen ter a concesión que ten este último e comenta outro compañeiro que si, sempre e cando no contrato que se asine figure que a finalidade é o transporte oficial de obreiros. Hai sucesivas intervencións de compañeiros onde a tónica xeral son as queixas polo servizo e ademais faise incapié na ganancia para a empresa, pois somos ao redor de 1000 usuarios e é un diñeiro que a empresa cobra o dia primeiro de cada mes por un servizo que prestará ao longo deste e que se lla podería premer para que xa que se quita o 40% de subvención que tiña o bono mensual, se incremente a porcentaxe de desconto que fai a compañía en caso de renovar o convenio con esta. Móntase algo de balbordo e decídese por proposta dun dos representantes dos traballadores que se monte un grupo de traballo para que representantes de traballadores que utilizan os servizos de transporte interurbano e de usuarios de cada un dos puntos de destino estuden as diferentes propostas. Toman notas dos teléfonos dos voluntarios para intermediar en nome dos usuarios e se queda para unha reunión con estes o próximo luns. 
Finalizamos a asemblea a iso das 12:00.

 

Iniciase a asemblea de traballadores ás 10:10 no salón de actos de San Lázaro. A orde do día proposta polos sindicatos consta de dous puntos, o primeiro sobre a situación actual das medidas no emprego público e vindeiras actuacións a adoptar e o segundo sobre a retirada da axuda ao transporte por parte da Xunta. 

Crónica da Asemblea de traballadores/as da Xunta en San Lázaro (Compostela) 23/2/12

Iniciamos a asemblea ás 10:15 am. no salón de actos de Sanidade con menos xente que na última reunión do 9 de febreiro, pero aínda así uns 3/4 de aforo. 

Toma a palabra unha representante dos traballadores e dá as grazas pola masiva asistencia ás mobilizacións e indica que esta é a liña a seguir. Toma a palabra outro representante dos traballadores e di que aínda que o martes que veñe se aprobe o proxecto de lei no parlamento queda a opción de recurrilo ante o tribunal constitucional e mesmo interpor un recurso directo ante o tribunal europeo por incumprir a normativa desta institución respecto ao persoal interino. 
Dito o cal, outra representante dos traballadores fai un repaso de como quedou definitivamente o tema dos recortes no proxecto de lei e recalca que a mellora introducida respecto da incapacidade temporal (IT) que é produto das mobilizacións de sindicatos e traballadores. Fala outro representante e di que é necesario seguir coas mobilizacións, e que se pode facer un peche o vindeiro luns pola tarde e noite no centro de traballo como protesta pola aprobación do proxecto de lei do día seguinte. Ademais fala de que esta mesma tarde hai unha concentración na compostelana praza do Toral, así como noutros puntos da xeografía galega , ás que sería conveniente ir. Tamén hai intención de facer concentracións todas as semanas aproveitando a pausa para o café, así como seguir coas mobilizacións. Manterános informados por medio de correos e publicidade nos taboleiros de anuncios. Tamén menciona que a mellora respecto da IT foi grazas á presión que as mobilizacións dos traballadores e sindicatos fixeron ao goberno da Xunta. 
Ábrese unha quenda de palabras. 
Un compañeiro comenta que igual que o goberno levou a cabo mediante proxecto de lei un recorte dos nosos dereitos, nós podiamos facer o mesmo co mecanismo que a legalidade nos permite, neste caso a iniciativa lexislativa popular (ILP) para recortar os esaxerados dereitos que eles teñen (aplausos). Comenta que con 15.000 firmas pódese levar a cabo a proposición de lei e tendo en conta que os traballadores publicos en Galicia suman ao redor de 90.000 sería factible levalo a cabo. Ademais poderíase sumar firmas de xente que non tivesen relación coa administración e que quixesen acabar coas prebendas que ten a clase política; solicita que se vote a proposta. 
Outro compañeiro intervén e dí que él, coa aprobación destas medidas, sente coma se o estivesen a violar e que probablemente o consigan, pero que non vai ser co seu consentimento (aplausos). Menciona tamén que non está de acordo co escrito que os sindicatos fixeron chegar aos traballadores para que o asinasen e o fixeran chegar ao presidente da Xunta. Cree que esa medida non debería ser a titulo invidual, se non que debería ser un escrito que debería estar subscrito polos representates do persoal e avalada en todo caso pola firma dos traballadores. Tamén recalca que está de acordo con continuar coas mobilizacións. 
Intervén unha compañeira que di que o día anterior solicitou a un dos sindicatos unha orde do dia e que lla mandaron. Ademais dos puntos a debater, nela figuraba que se entregaría aos traballadores á entrada no salón e que isto non se fixo. Solicita que en futuras asembleas se mande a mesma xunto coa convocatoria e dí ademais que non esta de acordo con que as concentracións sexan en horario de traballo pola imaxe que se poida dar aos cidadáns pola desatención dos servizos públicos. 
O compañeiro da anécdota da violación di que non debemos ter medo a realizar as mobilizacións en horario de traballo, pois só faltaría que encima de recortarnos os nosos dereitos non pudieramos mobilizarnos durante a nosa xornada laboral. Móntase un pouco de balbordo. 
Intervén unha representante sindical e dí que é certo que se tentou facer unha orde do día para entregar na asemblea, pero que ao final se lles votó o tempo enriba e pensaron que se podía realizar a reunión sen entregar a mesma, pero que para a próxima vez tentarase entregar en tempo e forma. 
O compañeiro da ILP pide que se voten as propostas. 
Intervén un representante dos traballadores e dí que en realidade non é necesario levar a cabo unha ILP , pois xa se presentou un escrito o 10 de febreiro no rexistro de presidencia de San Caetano asinado pola presidenta da xunta de persoal e do comité de empresa propoñendo unha serie de propostas alternativas á futura lei de medidas no emprego publico e a posterior distribución dun escrito repartido entre os traballadores para que apoiasen a iniciativa dos representantes do persoal. 
O compañeiro da ILP comenta que unha cousa non ten que ver coa outra. 
Unha representante dos traballadores comenta a problemática de levar a cabo a mesma, pois tería que ser unha iniciativa que se debería levar a cabo en toda Galicia e que habería que realizar un traballo coordinado con represéntalos dos diferentes centros. 
Finalmente procédese as votacións a man alzada. 
A proposta da iniciativa popular é aprobada por ampla mayoria. Tambien apróbase o levar a cabo concentracións semanais durante a pausa para o café, así como a concentración ante o parlamento o martes, cando se aprobe o proxecto de lei. 
Ademas apróbase facer uns pines ou outro tipo de publicidade que lembren a situación na que nos atopamos a compañeiros e cidadanía en xeral. 
Respecto ao peche o luns que vén non hai demasiada unanimidade. Un compañeiro nestes momentos toma a palabra e di que ten que ser coordinado en todos os centros, que se non, non vale para nada. Móntase algo de balbordo e decídese deixalo de momento. 
Solicítanse novas quendas de palabra, pero xa non se conceden. 
Devandito o anterior levántase a sesión a iso das 11 am.

Crónica da Asemblea de traballadores/as da Xunta en Monelos (A Coruña) 23/2/12

Ás 13:30 no salón de actos de Monelos celebróuse unha nova Asemblea que, se ben non reuníu tanta xente como a anterior (ún dos representantes dos traballadores que a dirixía cifrou a asistenza nun terzo da anterior), tivo idéntica natureza de reunión informativa.

Crónica asemblea de traballadores/as de San Caetano 23/2/12

Comezou a asemblea ás 12:40 cun salón de actos cheo (300 persoas). Os sindicatos repartiron a orde do día ao comezo o que permitiu saber do que se ía falar. A presidencia de mesa, Pilar (CIG) deu a palabra a varios delegados dos distintos sindicatos que foron comentando o estado do anteproxecto e as mobilizacións pactadas.

Entrevista á sección sindical na Xunta

A radio livre da comarca de Ferrol "Radio Filispim" ven de facer un programa especial contra a chamada "LEI DE MEDIDAS DO EMPREGO PÚBLICO" da Xunta de Galicia. Información, audios e presenza de diversas voces sindicais no estudio [CIG e CNT].

Crónica da Asemblea de traballadores/as da Xunta en San Lázaro (Compostela) 9/2/12

Iniciamos a asemblea ás 11:00 do día 09/02/2011 no salón de actos de San Lázaro cun cheo absoluto. Reunidos representantes dos catro sindicatos maioritarios (CSIF, CIG, CCOO e UGT) en representación da Xunta de Persoal e do Comité de Empresa e por outro lado os traballadores de San Lázaro que asistiron á asemblea.

Crónica da Asemblea de traballadores/as da Xunta en San Caetano (Compostela) 9/2/12

Lugar e data: San Caetano. Salón de actos n.º 1. Xoves 9, ás 11 horas.
Convoca: Xunta de Persoal e Comité de Empresa de SSCC

Presidencia de mesa: Pilar (CIG). Presidenta da Xunta de Persoal de SSCC.
No estrado, de pé e sentados na primeira bancada: delegados do Comité de Empresa e da Xunta de Persoal de SSCC dos sindicatos CIG, CCOO, UXT e CSIF, así como delegados doutras localidades.
Asisten máis de 300 traballadores/as que abarrotan o salón de actos, cun numeroso grupo fora que non pode acceder.

Crónica da Asemblea de traballadores/as da Xunta en Monelos (A Coruña) 7/2/12

Convocados baixo o lema "Participa nas asembleias, decide", máis de duascentas persoas de tódalas categorías do emprego público ateigamos o pasado martes 7 o salón de actos do edificio administrativo de Monelos. Ningunha  butaca libre, xente polos corredores do salón e ducias de persoas abarrotando as entradas, tentando ouvir e facerse escoitar.

Presentación da proposta organizativa para as asembleas da Xunta

02/02/2012 12:00
02/02/2012 12:30

A unión é a forzaBaixo o título “Proposta de organización das asembleas da Xunta” a sección de CNT na Xunta presenta na segunda edición do café combativo, este xoves 2/2/12 ás 12h. no salón de actos nº2 de San Caetano, a proposta organizativa que trasladará á vindeira asemblea de traballadores/as públicos.

"O obxectivo é retomar as asembleas na Xunta"

Esta é a proposta que a sección de CNT na Xunta de Galicia presentou onte na reunión convocada en San Caetano: artellar a protesta desde a base facendo asembleas de traballadores/as e actos reivindicativos de maneira regular como defensa ante os recortes laborais e sociais presentes e futuros.

Eis un resumo desta reunión, ou primeiro "café combativo": 
O acto arrancou ás 11:35h de mans de Pablo Paz, delegado da sección, que comezou agradecendo a asistencia dos presentes (unha treintena) e presentando brevemente a sección de CNT na Xunta e o seu modo de funcionamento horizontal co que xa levamos traballando desde fai anos centrados na Consellería de Educación, e que agora amplia o seu campo de actuación polo crecemento da afiliación na Xunta. 
A continuación, pasouse a falar dos recortes, os que xa se fixeron e xa nos afectaron como o retraso na idade de xubilación, a redución salarial,... dos que estamos vendo noutros paises "intervidos" da zona euro e, por suposto, dos que "se esperan": máis redución salarial, aumento de horas de traballo, aumento xeralizado de prezos, reformas laborais, trocos nas políticas sanitarias e educativas, nova reforma laboral, "mini-jobs"... todo seguindo os dictámenes e políticas neoliberais do BCE-FMI que non teñen outro obxectivo que PRIVATIZAR, canto máis millor. Así, se propicia o lucrativo negocio da contratación de empresas que substitúen servizos e empregados públicos a un custo bastante máis elevado, porque sempre PRIVATIZAR É MÁIS CARO e significa una precarización evidente do traballo, como vemos diariamente nas subcontratas da Xunta. Todo isto, acompañado das clásicas mentiras verquidas polos medios de comunicación e do seu linchamento mediatico, sobre todo dos empregados/as públicos.
Así, pídennos a tod@s outro novo esforzo, disque non hai cartos!! Pero todos sabemos que si hai cartos para algunhas cousas: para subvencións (partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, colexios profesionais, etc etc), para pagar astronómicas indemnizacións de banqueiros (como as da nova caixa-banco Galicia, CAM,...) ou para que, directamente, nolos rouben políticos corruptos e empresarios corruptores (igape, campeón, Urdangarín, gürtel,...).
Ante esta situación, pensamos que xa hai moitos motivos para protestar: 
porque nos afecta directamente a nos e aos nosos, que vexan que non os cremos!!
porque aínda é legal protestar e podemos saír á rúa con certa normalidade
porque somos persoas solidarias e temos unha responsabilidade por ser, ata o de agora, os traballadores con millores condicións para protestar e reclamar
porque somos nos os que vemos as "políticas" de primeira man... 
e porque hai esperanzas, xa que xuntos somos moitos e podemos conseguir un futuro digno ou, polo menos, un futuro menos malo... moitas veces, son os pequenos xestos os que logran grandes cousas e sempre, os traballadores e traballadoras, temos máis forza da que nos pensamos.
Para artellar a protesta na Xunta, desde a sección de CNT pensamos que teremos que pasar inevitablemente pola autoorganización, é dicir, por un modelo horizontal de decisión desde abaixo. Nos propoñemos a convocatoria de asembleas de traballadores/as e actos de protesta de maneira regular, seguindo a liña de acción: aprender a organizarnos, aprender a funcionar e extender o modelo a outros centros de traballo. 
Para tentar lograr isto desde a nosa modesta posición, a sección de CNT manterá contactos cos sindicatos representativos da Xunta que son os ÚNICOS que teñen a potestade legal de convocar asembleas. A sección comprometese tamén a informar ao persoal a través, se non nolo impiden, do envío de mails masivos desde o enderezo corporativo da sección: cnt.sancaetano@xunta.es.
Seguidamente, abriuse un turno de palabra aos asistentes onde se comentaron aspectos relativos á anterior asemblea na Xunta e o escaso percorrido que tivo, á actuación e relación da CNT cos sindicatos representativos e onde tamén se pediu un pouco de implicación dos propios traballadores na resolución dos seus problemas... 
Como punto final do acto, o delegado da CNT convidou aos asistentes a voltar ao traballo e prescindir do correspondente descanso para o café como parte da filosofía do propio acto.Esta é a proposta que a sección de CNT na Xunta de Galicia presentou onte na reunión convocada en San Caetano: artellar a protesta desde a base facendo asembleas de traballadores/as e actos reivindicativos de maneira regular como defensa ante os recortes laborais e sociais presentes e futuros.

Eis un resumo desta reunión, ou primeiro "café combativo":