Enquisa HostaleríaDigna

Galiza

Manifesto de C.N.T. frente ao ante-proxecto de Lei de Memória Histórica

Secretariado Permanente do Comité Nacional CNT-AIT

Perante as discusións no Parlamento da Lei de Memória Histórica
Sabemos que as leis nun sistema capitalista como o que estamos a sofrir forman parte dese mesmo sistema e favorecen o seu afortalamento e reprodución. Sabemos que “o que fai a lei fai a trampa” e que as leis serven tamén para dar unha apariéncia de cámbio “e que todo siga igual”. Sabemos que, en calquer caso, o importante dunha lei “progresista” é o seu desenrolo e aplicación se non quere convertir-se en papel mollado con función só propagandística (vexa-se, como exemplo, o direito ao traballo e a unha vivenda que anúncia a Constitución). Sabemos que a Constitución española non supuxo unha “ruptura democrática” coa ditadura franquista senón unha “adaptación” das suas leis à “nova realidade”, e que a Lei de Amnistía de 1977 foi unha “lei de ponto final” que deu toda a impunidade imaxinábel aos responsábeis da criminal ditadura (sob a excusa de sacar dos cárceres franquistas aos presos políticos), facendo-nos partícipes dunha “eterna transición” que deixa pendente de resolución inxustizas lacerantes..

Caso Granado-Delgado, ou o franquismo que segue entre nós

Nestes últimos días ocuparon espazo nos rotativos e tempo nas televisións duas notícias que non poden deixar de relacionaren-se, ainda que os meios de comunicación as apresenten cada unha polo seu lado. Por unha parte, o proceso de Lei de memoria histórica iniciou a sua andadura parlamentar, con opinións divididas à direita e à esquerda.. Por outra banda, o caso dos compañeiros anarquistas Francisco Granado e Joaquín Delgado, que voltou sair à lus pública ao denegar a Sala do Militar do Tribunal Supremo a autorización para interpor un recurso para revisar a sentenza que os condenou a morte en 1963. Ben é verdade que dous magistrados, Angel Juanes e José Luis Calvo, opuxeron-se a esta decisión, mais a maioría obtida cos votos dos outros tres magistrados simboliza a pervivéncia, tantos añns despois, do mesmo espírito de crueldade e vinganza que caracterizou a ignominiosa ditadura fascista que padeceu este país por cuarenta anos.

O sindicalismo profisionaliza-se

Desde a Confederación Nacional do Traballo (CNT), queremos denunciar públicamente o pagamento que o executivo socialista realiza aos sindicatos máis “representativos”, pola aprobación da Reforma Laboral deste ano.

Conferéncia de militantes da CNT da Galiza

Dado o aumento significativo do número de sindicatos na Galiza, veu-se a necesidade por parte de diferentes localidades de posta en común da militáncia da CNT sobre diversos temas, e por iso foi convocada unha Conferéncia.

A CNT de Fraga (Aragón), premiada pola normalización lingüística do catalán

O prémio é outorgado polo Institut d´Estudis del Baix Cinca, unha entidade cultural de Fraga e da comarca do Baix Cincae filial do Instituto de Estudios de Huesca,

Esta instituizón desenvolve unha intensa actividade cultural, que vai desde a publicación de libros até a organización de diferentes actos culturais, entre os que se encontra a Entrega de Prémios “Josef Galán-6 de Novembre a la Normalització Lingüística”, ademais de traballar desde fai anos na defesa da língua catalá do povos e comarcas da Franxa aragonesa, onde a língua materna é o catalán. Sendo unha das principais reivindicacións a prometida lei de línguas para Aragón, onde se recoñeza a pluralidade lingüística e a co-oficialidade co castellano das outras duas línguas de Aragón ( o aragonés e o catalán).

Renovación do Comité do Sindicato de Pontevedra

Na ultima asemblea do Sindicato de Pontevedra e a petición do secretario xeral ata ese momento, Adrian Estevez, procedeuse a renovacion das secretarías.

O compañeiro Adrian non pode nestes momentos facer fronte o traballo que supon a secretaria xeral polo que a asemblea decidiu que o novo comite sexa:

Presentado o novo Sindicato de Ferrol

Onte día 24 de Novembro, constituíase en Ferrol un novo Sindicato adherido á CNT. Despois de 20 anos, a CNT refundase con intención de revivir as loitas do sindicalismo revolucionario.

Desde toda a Confederación enviamos un saudo fraternal e libertario aos novos compañeiros e compañeiras da CNT de Ferrol.

Outro 20-N. Fascismo Nunca Máis.

http://www.cntgaliza.org/files/PICT7990nmnm.JPG
En novembro de 1936, falecía en Madrid Buenaventura Durruti, leonés, internacionalista e sindicalista da CNT. Durruti atopou a morte entres loitaba coa súa coluna contra as forzas do xeneral Francisco Franco apostadas ás portas da capital do Estado Español. Foi un militante da Federación Anarquista Ibérica que coñeceu o cárcere e a tortura urante a etapa republicana, esa época que os pánfilos e oportunistas apresentan como un paraíso.

Nós levamos os mortos. Eles os cartos. Outra morte máis.

O pasado 31 de Outubro o traballador José Manuel Abrodos Castro morreu víctima dun accidente laboral na empresa Mármoles Betanzos,morreu aplastado polo peso de varias planchas de pedra .O traballador de 38 anos de idade deixa muller e un fillo de sete anos;José Manuel ,oficial de segunda encarregado do corte da pedra tiña unha longa experiencia profesional no seu traballo polo que a versión oficial que da a empresa:"despiste","erro humano",etc,non casa moito coa profesionalidade e responsabilidade do posto de traballo que desempeñaba,lembremos que era o encarregado do manexo da ponte grúa.Algo cheira mal neste caso :deficientes medidas de seguridade no amoreamento do material,soportes en mal estado,nunha palabra neglixencia empresarial que acabou coa vida dun excelente compañeiro.

O Concello de Santa Comba recoñece os direitos da compañeira Reyes

Hoxe, martes, día 14, ia-se celebrar nos xulgados de Fontiñas un xuizo contra a Concello de Santa Comba; xuízo que non se chegou a realizar, porque se chegou a un princípio de acordo, no que a empresa recoñecia as demandas da compañeira e a categoria profisional. Esta compañeira contratada na guardaria municipal denunciou o tipo de contrato e as condicións de traballo pola via regulamentar e como consecuéncia comezou a sofrir un sério acoso laboral e persoal.