Enquisa HostaleríaDigna

Social

Espazo pra a sección: Social

Social

A CNT non é un sindicato ao uso. A CNT é anarco-sindicalista, quer dicer un sindicato de ideas anarquistas. A proxección da CNT atinxe todos os campos da nosa vida diária e incide en todos os problemas que nos poden afectar como traballadoras e traballadores. O anarquismo desde sempre tivo unha grande preocupación polo meio ambiente, pola natureza, pola igualdade e solidariedade entre as persoas e os povos, pola cultura. A parte anarquista da CNT fai-nos estar contra o poder, contra a opresión de calquer grupo ou comunidade, e portanto, foi-se elaborando ao longo dos anos un discurso que axudou e axuda para saber co que nos temos que enfrentar. No VII Congreso de Granada foron-se plasmando no papel unha série de acordos en vários campos: